اطلاعیه ها

جلسه مطبوعاتی

در مورخ 20 اسفند 2019 راس ساعت 10:30 در

مرکز اجلاس هالیچ (Haliç Kongre Merkezi) جلسه مطبوعاتی

برگزار خواهد شد.