Supporting organizations

BİRLİKTELİK SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
EHLİ HAVRAN RABITASI DERNEĞİ
ENSAR MAZLUMLAR İÇİN YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
İLMİMİ ARTIR DERNEĞİ
İNSAN PSİKOSOSYAL DESTEK DERNEĞİ
KARDEŞLİK EKİBİ DERNEĞİ
KAYSERİ'DE SURİYELİLER ENSAR DERNEĞİ
MİSK İNSANİ DERNEGİ KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ DERNEĞİ
NATİONAL COMMİSSİON ON DETAİNEES AND MİSSİNG PERSON
ORGANİSATİON JURİDİQUE POUR DÉFENDRE LE DROİT DES DÉTENUS SYRİENS
SİVİL HİMAYE DERNEĞİ
SİVİL HUKUK DERNEĞİ
SOLİDARİTY ORGANİZATİON FOR SYRİA
SURİYE NUR DERNEĞİ
SURİYELİ DERNEKLER PLATFORMU
ŞAM-I ŞERİF DERNEĞİ
THE SYRİAN COMMUNİTY FOR DETAİNEES
ULUSLARARASI SOSYAL İNSANİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
ULUSLARARASİ İNSANİ YARDIM ORGANİZASYONU DERNEĞİ
ZEYD BİN SABİT DERNEĞİ